Kontakt

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Tel.: +48 22 3432000
Fax: +48 22 3433333, +48 22 6325276

Koordynator programu: prof. dr hab. Robert Nowakowski,
tel. 22 343 30 75, e-mail: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl


LAUREACI

2018

więcej

                                                                                                                                                                                                                          fotogaleriaI Nagroda

Złoty Medal Chemii

Hubert Jóźwiak

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń

Ab initio calculations of quantum scattering and generalized spectroscopic cross section
(opiekun: dr Piotr Wcisło)


II Nagroda

Srebrny Medal Chemii

Martyna Tupikowska

Wydział Fizyki UW

Samoorganizacja ciekłokrystalicznych nanocząstek w układy helikalne
(opiekun: dr Wiktor Lewandowski)

III Nagroda

Brązowy Medal Chemii

Maciej Pilch

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Badanie wpływu ciśnienia na charakterystykę emisji molekularnych sensorów luminescencyjnych w polimerowych materiałach powłokowych

(opiekunowie: dr inż. Joanna Ortyl, dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK)


Wyróżnienia

Piotr Tobiasz

Wydział Chemiczny PW

Synteza cyklicznych pochodnych stilbenu z grupami hydroksylowymi i metoksylowymi
(opiekun: dr hab. inż. Hanna Krawczyk)

 

Karolina Walas

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Molekularne źródło wysokowydajnej fluorescencji kropek węglowych otrzymanych z kwasu cytrynowego
(opiekun: dr inż. Wiktor Kasprzyk)


Dominik Zdybał

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska 

Zastosowanie hydrolizy alkalicznej w recyklingu tworzyw sztucznych

(opiekunowie: dr inż. Anna Mielańczyk, mgr inż. Andrzej Milewski) 

Mikołaj Żychowicz

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 

Funkcjonalne magnetyki molekularne z fotoczułymi ligandami organicznymi

(opiekun: prof. dr hab. Barbara Sieklucka)Wyróżnienia DuPont

Wiktoria Dołębska

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Synteza i charakterystyka soli magnezu zawierających aniony słabo koordynujące
(opiekun: dr Tomasz Jaroń)

Dominik Zdybał

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska 

Zastosowanie hydrolizy alkalicznej w recyklingu tworzyw sztucznych

 

Mikołaj Żychowicz

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 

Funkcjonalne magnetyki molekularne z fotoczułymi ligandami organicznymi2017

więcej

fotogaleria
film

I Nagroda

Złoty Medal Chemii

Małgorzata Lewińska

Wydział Chemii  UW 

"Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych"
 (opiekun: dr. hab. Grzegorz Litwinienko, prof. nadzw.; dr hab. Agnieszka Szumna, prof. nadzw.)

II Nagroda

Srebrny Medal Chemii

Nina Tarnowicz

Wydział Chemiczny PWr

"Cząsteczki fotochromowe oddziałujące z nanocząstkami w układach ciekłokrystalicznych"
(opiekun: dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn)
III Nagroda

Brązowy Medal Chemii

Paulina Marek

Wydział Chemiczny PW

"Eksperymentalne i teoretyczne badania struktury wybranych form witaminy B6"
(opiekun: dr hab. inż. Izabela Madura)
III Nagroda

Brązowy Medal Chemii

Michał Wrzecionek

Wydział Chemiczny PW

"Synteza nanoproszków o strukturze kesterytu i zastosowanie ich w ogniwach fotowoltaicznych"
(opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło) 
 

Wyróżnienia

Małgorzata Bołt

Wydział Chemii UAM

"Kompleksy platyny (0) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi – synteza, struktura i reaktywność"
(opiekun: dr Patrycja Żak)
Martyna Charyton

Wydział Chemiczny PW

"Synteza i badanie wybranych związków donorowo- akceptorowych zawierających karbazol do zastosowania w diodach elektroluminescencyjnych"
(opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska)
Monika Topa

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PKr

"Badania przydatności kompleksów metali ziem rzadkich do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych"
(opiekun: dr inż. Joanna Ortyl)
Mateusz Witkowski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

"Opis korelacji elektronowej w spinowo-separowalnej metodzie MP2 "
(opiekun: prof. dr. hab. Ireneusz Grabowski)
 

Wyróżnienia specjalne DuPont

Monika Topa

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PKr

"Badania przydatności kompleksów metali ziem rzadkich do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych"
(opiekun: dr inż. Joanna Ortyl)
Grzegorz Matyszczak

Wydział Chemiczny PW

"Otrzymywanie metodą elektrochemiczną warstw materiałów dla ogniw fotowoltaicznych"
(opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło)

Michał Wrzecionek

Wydział Chemiczny PW

"Synteza nanoproszków o strukturze kesterytu i zastosowanie ich w ogniwach fotowoltaicznych"
(opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło)
 

Nagroda finalistów

Nina Tarnowicz

Wydział Chemiczny PWr

"Cząsteczki fotochromowe oddziałujące z nanocząstkami w układach ciekłokrystalicznych"
(opiekun: dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn)
 2016

więcej

 > fotogaleria    >film  

I Nagroda - Złoty Medal Chemii

Michał Magott
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ 
i oktacyjanometalanach
(opiekun: dr Dawid Pinkowicz)II Nagroda – Srebrny Medal Chemii

Adam Mamot
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski
Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny
(opiekun: prof. Jacek Jemielity, dr Anna Zawadzka)III Nagroda - Brązowy Medal Chemii

Mateusz Wróbel
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Otrzymanie oraz charakterystyka fotoaktywnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni
(opiekun: dr Michał Szuwarzyński) 


Wyróżnienia

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)


Sylwia Kącka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badanie procesu elektropolimeryzacji pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe
(opiekun: prof. Małgorzata Zagórska) Bartosz Matysiak
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Antiparallel dynamic covalent chemistries
(opiekun: dr Michał Wójcik)


Agata Wójtowicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków
(opiekun: dr hab. Maciej Mazur) Wyróżnienia specjalne DuPont

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)Mikołaj Nowak
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Elektrochemiczne wodorowanie kwazikryształów z układu Ti-Zr-Ni
(opiekun: prof. Konrad Świerczek)Agata Wójtowicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków
(opiekun: dr hab. Maciej Mazur) 
Nagroda Finalistów

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)


 


2015

więcej

> fotogaleria           > film 
I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Michał Sawczyk
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
"Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych"
II MIEJSCE / SREBRNY MEDAL
Artur Kasprzak
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
"Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru"


III MIEJSCE / BRĄZOWY MEDAL
Rafał Białek
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
"Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu"WYRÓŻNIENIA

Maciej Białogłowski
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
"Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu"Mateusz Czub
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"Anna Gruszkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Szczotki polimerowe ze skoniugowanymi łańcuchami"


Małgorzata Janik
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Wielokomorowe mikrostrukturalne układy polimerowe inspirowane budową komórek eukariotycznych"


Żaneta Matuszek
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski
"Analiza dojrzewania końców 5’ i 3’ snoRNA u Saccharomyces cerevisiae"
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE FIRMY DUPONT

Rafał Białek
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
"Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu"Mateusz Czub
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"Michał Sawczyk
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
"Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych"

2014

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL 
Michał Hamkało
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Michał Ciach
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW
"Przełącznik genetyczny w ujęciu teorii gier ewolucyjnych"III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Miłosz Wieczór 
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
"A Molecular Dynamics analysis of TRF1/TRF2 mechanisms of sequence recognition and DNA binding"WYRÓŻNIENIA

Mirosław Arczyński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Synteza i charakterystyka sześcio- i dziewiętnastocentrowych cząsteczek magnetycznych z mostkami cyjankowymi"Iwona Gawlik 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro"Maciej Majewski 
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne"Dawid Zych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
"Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej"WYRÓŻNIENA SPECJALNE FIRMY DUPONT

Iwona Gawlik 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro"

Michał Hamkało
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej"Maciej Majewski
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne"NAGRODA FINALISTÓW

Dawid Zych 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
"Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej"


ZOBACZ FILM2013

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Michał Papaj

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Epitaksja i spektroskopia nanostruktur półprzewodnikowych z jonami kobaltu"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Adam A. Zieliński

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
"Nowe kompleksy rutenu wykazujace własciwosci katalityczne w metatezie olefin - synteza i analiza prostych reakcji modelowych"III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Renata Kasprzyk

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Synteza i badanie właściwości nukleotydów znakowanych pirenem w łańcuchu oligofosforanowym"WYRÓŻNIENIA

 

Olga A. Krysiak
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
"Analiza struktury i funkcji plazmidu pOK1 wyizolowanego egzogennie z bakterii występujących w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków 'Czajka'"

Kamil Lisiecki
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
"Aktywność antyprionowa pochodnych akrydyny i takryny: badania in vitro i w drożdżach Saccharomyces cerevisiae"

Ariel K. Pawłowski
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
"Przepływowy mikrodetektor fluorescencyjny do oznaczania tlenku azotu"

Anna Stefaniuk
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
"Fotogeneracja nośników ładunku w poli(N-winylokarbazolu) domieszkowanym 2,4,7-trinitro-fluorenonem oraz tris(2-fenylopirydyną)irydu"

WYRÓŻNIENIA FIRMY DUPONT

 

Marek Rafał Baranowski
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Adam Budniak
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Renata Kasprzyk
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Wegner
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM

 2012

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Tomasz J. Trzeciak

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synteza i badanie nowej soli sodowej do zastosowań w przemyśle bateryjnymII MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Krzysztof M. Borys

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synthesis of phenylboronic acids containing a thiol groupIII MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Pawel Kulboka

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Elektrosorpcja wodoru w nanocząstkach palladu o kontrolowanym rozmiarzeWYRÓŻNIENIA

 

Marta Fiedot
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Osadzanie nanostruktur tlenku cynku na materiałach włókienniczych

Maciej D. Korzyński
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Design and synthesis optimization of bis(ß-ketiminate) ligand alkyl zinc and alkoxy zinc derivatives and their activity in polymerization of rac-lactide

Zofia Tomasiewicz
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów kapu zawierających linkery aminokarboksylowe w obrębie reszt rybozy - substratów do znakowania fluorescencyjnego i funkcjonalizacji nanomateriałów

Przemysław M. Wanat
Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów nukleotydów modyfikowanych w pozycji ß łańcucha trifosforanowego grupą tiofosforanową, boranofosforanową lub selenofosforanową

GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM

 2011

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Marcin Runowski

Wydział Chemii UAM
"Synteza i charakterystyka fotofizyczna hybrydowych nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców, w oparciu o struktury typu rdzeń/powłoka"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Robert Lasek

Wydział Biologii UW
"Analiza genomu plazmidu p62BP1 wyizolowanego ze szczepu Psychrobacter sp. 62B"

III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Celina K. Wierzbicka

Wydział Chemii PWro
"Badanie wpływu rodzaju liganda NHC na stabilność i aktywność katalizatorów rutenowych"

WYRÓŻNIENIA

 

Jędrzej Marciniak
Wydział Chemii UAM
"Synteza i właściwości biologiczne fluorowanych analogów nukleozydów"

Krzysztof Sozański
Wydział Chemii UW
"Samoagregacja w cienkich filmach częściowo fluorowanych bolaamfifili i jej zastosowanie do pokrywania powierzchni uporządkowanymi strukturami nanocząstek

Małgorzata Wolska
Wydział Chemii UW
"Wytworzenie biokoniugatu kropki kwantowej ZnO z wybranym przeciwciałem do obrazowania komórkowego"

Karolina Żukowska
Wydział Chemii UW
"Otrzymywanie nowego katalizatora o spowolnionej inicjacji w metatezie olefin zawierającego chelatujący ligand 2-metyloamino)-benzylidenowy"


GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM